Friday, December 28, 2007

నా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముఖ్యమైన ఘట్టాలు

"నేను ఎవరిని ?"

ఇది నా జీవిత ప్రశ్న. నాకు జ్ఞానం వచ్చినప్పటినించీ నన్ను వేధించిన ప్రశ్న. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆప్రశ్నే ఒక దిక్సూచి లాగా నా జీవితానికి ఒక గమ్యాన్ని ఏర్పరిచి, దాన్ని అటువెపు మళ్ళించింది.

డెబ్భైమూడేళ్ళ తరవాత నేను ఇదే ప్రశ్న అడిగితే దానికొచ్చే సమాధానం అంత సులభమైంది కాదు. కానీ ఆవిషయం చివర ప్రస్తావిస్తాను.

***

నీను 1934 లో నరసరావుపేటలొ పుట్టాను. నా పూర్తిపేరు జగర్లపూడి శ్రీ రామ లక్ష్మీ నారాయణమూర్తి. అమెరికాలో కాలిఫోర్నియాలో మాంటెరే దగ్గరున్న సీసైడు అనే ఊళ్ళో గత 34 ఏళ్ళుగా నివాసం. మాంటెరే పెనిన్సులా కాలేజీలో తత్త్వశాస్త్రోపాధ్యాయుడుగా 26 ఏళ్ళు పనిచేసి 2000 సంవత్సరంలో రెటైరయ్యాను. నా భార్య వెండీ ఒక అమెరికను ఆవిడ.. కొడుకు కిరణ్ ఇప్పుడే కోలరాడో కాలేజీలొ బి.ఏ. పాసయ్యడు. కూతురు శ్యామల భర్త దాక్టర్ కాష్యప్ త్రివేదీతో కాలిఫోర్నియాలో లాంగ్ బీఛ్ అనే ఊళ్ళో ఉంటుంది, నాట్యమూ, యోగమూ విద్యార్థులకు నేర్పుతో.


నేను పెరిగింది విజయవాడలో (S.R.R. & C.V.R. College), B.A. Hons. వాల్తేరు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోనూ జరిగింది.

జ్ఞానోదయం:

మామేనత్తా, మా నాయనమ్మా మా ఇంట్లోనే ఉండేవారు. వాళ్ళిద్దరి ఆధ్యాత్మికత్వం నాకు కొంచెం అంటి ఉండాలి. అయితే వాళ్ళిద్దరూ మ నాన్నఒతో కలిసి మా అమ్మని పెట్టిన బాధల్నీ, సాధింపుల్నీ ఇప్పటికి మర్చిపోలేను. ఆ వాతవరణంలో పుట్టి పెరిగానుగనక, "నే నెవరి"ననే ప్రశ్న నాలో ఉదయించి ఉంటుందనుకుంటాను; లేకపొతే అది స్వతహాగా, జన్మతో వచ్చి ఉండాలి. ఏది కారణమో స్పష్టంగా నిర్ధారించి చెప్పలేను.

చిన్నప్పుడు నేను అందరితొ కలిసి గుళ్ళకి వెళ్ళి దేవుళ్ళకి దణ్ణాలు పెట్టేవాణ్ణి. రోజూ దేవుళ్ళ పటాలముందూ, విగ్రహాలముందూ, ప్రార్ధనలూ, అందరూ చెసే పూజలూ పునస్కారాలూ చేసేవాడిని. అప్పుడప్పుడనిపించేది ఇన్ని దేవుళ్ళకూ వెనక ఒకేఒక భగవంతుడుండి ఉంటాడని.

కొంచెం ఎదిగింతరవాత, గుళ్ళొ ఒంటగా కూర్చుని ధ్యానంలొ పడేవాణ్ణి. అలాగే డాబా మీద వెల్లకితల పడుకుని వర్షం పడాలి, పడాలి అని కోరుకుండే వాణ్ణి, అలా గట్టిగా కోరుకుంటే కోర్కె ఫలిస్తొందేమోనన్న ఆశతో. ఆయితే అలాంటివేవీ జరక్క పోవడంవల్ల ఆ ప్రార్ధనల విషయం లోనూ, పుజా ధ్యానాల్లోనూ పెద్దగా నమ్మకం కుదర లేదు. కాకపోతే, ఆధ్యాత్మికతమీద నాకున్న ఆసక్తి ఏమాత్రమూ తగ్గలేదు.

గోరా, నాస్తికత్వం

అలా రోజులు గడుస్తూండగా, హైస్కూలులో sixth form లో ఉండగా, ఒకరోజు బడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకో కుర్రాడి చేతులో గోరాగారు రాసిన "నాస్తికత్వము, లేదా దేవుడు లేదు" అనే పుస్తకం చూశాను. పుస్తకం తెరిచి లోపల ఏముందో చూచానో లేదో కానీ నా మెదడుకి మాత్రం ఒక్క షాకు తగిలింది: "అయ్య బాబోయ్, దేవుడు ఉండకపోవచ్చుననే ఊహే ఇంతవరకూ నాకు తట్టలేదే!" అప్పుడే నాకు దాని విషయం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం కలిగింది. నాకు తెలియకుండానే నా మనసు, "దేవుడు లేకపొయ్యేందుకు వీలుంటే, దేవుడు ఉండడానికి వీల్లేదన్నమాట," అనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుంది.

తరవాత ఆ గోరాగార్ని ఎలాగైనా కలవాలనే కోర్కె కలిగి, నాగరాజారావు అనే సహాధ్యాయుడితో మాట్లాడాను. ఆ పుస్తకాన్నించే గోరాగారి అడ్రెసు విజవాడ పొలిమేరల్లో ఉన్న పటమట, నాస్తిక కేంద్రము అని తెలుసుకొని, బస్సుమీద అయన్ని కలుసుకోడానికి మేమిద్దరం వెళ్ళి కలుసుకున్నాము. అదే రాబోయే పది సంవత్సరాల నా నాస్తిక జీవితానికి నాంది..

నా నాస్తిక భావాలవల్ల నాకు నా కుటుంబంలో కొన్ని చిక్కులు వచ్చాయి. సాంప్రదాయికుడైన మా నాన్నకు గోరాగారితోనూ, నాస్తికత్వంతోనూ నాకున్న సాంగత్యం గురించి తెలిసి, నాతో తెగతెంపులు చేసుకోడానికి సిద్ధమైతే, ఆయన్ని శాంతపరచడానికి నేను కొన్ని బూటకాలూ, అబద్ధాలూ ఆడాల్సివచ్చింది.

గోరాగారితోనే కాకుండా ఆయన కుటుంబంతో కూడా పరిచయమయ్యింది: ముఖ్యంగా లవణంగారితో. అక్కడే నార్ల చిరంజీవిగారనే రచయితనికూడా కలిశాను. ఆయన నన్నొక వ్యాసాన్ని రాయమని ప్రోత్సహిస్తే రాశాను, మొదటిసారిగా. 'సంఘం' వారపత్రిక నాస్తిక కేంద్రంనించి వచ్చేది. ఆ కేంద్రం ప్రెస్సులోనే ఆ పత్రికను అచ్చువేసేవారు. ఆ ప్రెస్సులో నేను అప్పుడప్పుడు అచ్చులు కూర్చడం, ట్రెడిల్ తొక్కడం, పేపరు కొయ్యడం లాంటి పనుల్లో లవణంగారికి సాయం చేస్తూండేవాణ్ణి. నా కాలేజీ చదువులు కొంచెం అప్పటికే కుంటుపడడం మొదలెట్టాయి. ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవడానికి నాకు కొంచెం సహాయం చెయ్యమని గోరాగార్ని అర్ధించాను. ఎప్పుడూ కార్యకలాపాల్లో మునిగివుండే ఆయన ఆవిషయంలో నాకు ఎంతవరకు సాయం చేశారో గుర్తులేదుగాని, ఆయన చెయ్యనని మాత్రం అనలేదు.

గోరాగారు పార్లమెంటు ఎలెక్షన్లలో నిలబడ్డప్పుడు, దాని ప్రచారం సందర్భంలో ఆయనతో వూరంతా తిరిగేవాణ్ణి.

చివరిసారిగా నేను గోరాగార్ని చూసింది 1969 జనవరిలో. అమెరికాలో ఐదేళ్ళు డాక్టరేటు చదువులుకని ఉండి, ఇండియాకి తిరిగివచ్చి, ఒక ఏడాది తరవాత అప్పుడే అమెరికాకి డాక్టరేటు పూర్తి చెయ్యడానికి తిరిగి వెళ్ళబోయేముందు, నేనూ, లారీ మారిస్ అనే అమెరికన్ స్నేహితుడూ నాస్తిక కేంద్రంలో మూడు నాలుగు రోజులు ఉన్నాం. ఆ సమయంలో నన్ను గోరాగారు తన సంపాదకత్వంలో ప్రచురింపబడే 'Atheist' ఇంగ్లీషు మాస పత్రికకి వ్యాసం రాయమన్నారు. నేను "Inaction, Inefficiency and Corruption" అనే సుదీర్ఘమైన వ్యాసాన్ని రాశాను. దాన్ని మూడు సంచికల్లో భాగాలుగా వేసుకున్నారు.

ఆసమయంలోనే నేను గోరాగారు నాస్తికత్వం పుస్తకంలో చేసిన బోధల విషయంలో కొన్ని సవాలు ప్రశ్నలు ఆయన్ని అడిగాను: "మనం మన వంతైన సంఘ ఋణాన్ని పన్నుల ద్వారా తీర్చుకుంటున్నాం కదా, సంఘ సేవ చేయాలనే వేరే ఋణం మనకి ఎందుకుండాలీ?" అని. ఇంకో ప్రశ్నకూడ వేశాను: "మానవుడికి సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ ఉందంటున్నారు. ఆ స్వేచ్ఛనీ సంఘంలో ఉన్న ఇన్ని నియమలకీ లోబడి ఉండాల్సిన అవసరాన్నీ ఎల్లా సమన్వయ పరుస్తారూ?" ఈప్రశ్నలు స్పష్టంగా ఏమాటల్లో అన్నానో గుర్తు లేదుగాని, గోరాగారు నేనడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధనం చెప్పుకోలేక నేను అక్కడ ఉన్నన్ని రొజులూ సతమతమయ్యారు. అప్పటితో నాకూ నాస్తికత్వానికీ పూర్తిగా సంబంధం తెగిపోయింది. అయినప్పటికి నేను గోరాగారి దగ్గర్నుంచి నేర్చుకొన్నది నా నమ్మకాల్ని నేను ప్రశ్నించడమే.

నేను ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో తత్త్వశాస్త్రం చదువుకుంటున్న సంవత్సరాల్లోనూ (1953-56), తరవాతి రోజుల్లోనూ, నాస్తికత్వం కూడా ఒక నమ్మకమేనని గుర్తించాను. అప్పటినించీ ఇప్పటివరకూ ఏనమ్మకాలూ లేకుండానే నా జీవితాన్ని సాగించాలనే నా యత్నం.
మరొక విశేషం ఏమిటంటే, గోరాగారి ప్రభవం వల్లనేనేమో, నాకు అప్పటినించీ ఇప్పటివరకూ కులాల మీద నమ్మకమూ పట్టింపూ పూర్తిగా పోయాయి. ఏవైనా ఫారాలు పూర్తి చేసేప్పుడుకూడ, కులం అనేగడిలో nil అని రాసేవాణ్ణి. నా ఉద్దేశ్యంలో ఎవర్నన్నా మీకులమేమిటని అడగడం మర్యాద కాదు.

మాంసాహారం, శాకాహారం

ఇంకో విషయం మాంసం తినడం గురించి: ఆంధ్రా ఊనివర్సితీలో ఫైనల్ ఆనర్సు చదువుకుంటూనప్పుడు, ప్రయోగరీత్యా non-vegetarian mess లో చేరాను. మాంసం, గుడ్లూ, చేపలూ, అన్నీ రుచిచూశాను గానీ, నాకు అవి ఏవీ రుచించలేదు, బలవంతం చేసుకుని తినడమే. 1962లో నేను పైచదువులకని అమెరికా వెళ్తూన్నప్పుడు, అక్కడికి వెళ్ళి తిరిగొచ్చిన ఒకాయన, "అమెరికాలో చలి బాగా వుంటుంది, అందుకని మరింత ప్రోటీను ఆహరం కావాలి. దానికోసం నువ్వు గుడ్లు తినాలి," అని అంటే, మొదటి సంవత్సరం గుడ్లు తిన్నాను; ఓ అమ్మాయితో బయట తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మాంసం తింటూండేవాణ్ణి. 1967లో ఫ్రాన్సులో ఒక నెల నా ఫ్రెంచి స్నేహితుడింట్లో ఉన్నప్పుడుకూడా మాసం తిన్నాను. ఈలోపల ప్రోటీను రావడానికి మాంసాహారం తినడం అవసరం లేదని గుర్తించి నన్ను నేను బలవంతం చేసుకుని మాంసం అవీ తినడం మానేశాను. ఇప్పుడు మా కుటుంబం అంతా గుడ్లుతిన్నా నేను మాత్రం తినను. దేన్లోనైనా గుడ్డు వేశారని తెలుస్తే, ఆ పదార్ధాన్ని నేను తినను, అది కేకైనా సరే. ఎప్పుడైనా పొరబాటుగానో, తప్పుగానో గుడ్డు ఉన్నది ఏమైనా తింటే దానికి తప్పు చేశానని బాధపడను.

మాంసాహారులని నేను తప్పుపట్టను. "నువ్వు మాంసం ఎందుకు తినవూ, నీకు మాంసం తినేందుకు మతసంబంధమైన అభ్యంతరాలేవైనా వున్నయ్యా? కాయగూరలకుకూడ జీవం వుంటుందికదా, శాకాహారివైతే వాటినిమాత్రం చంపడంలేదా?" అని అడిగితే, నా సమాధానమేమంటే, "నాకు అనవసరంగా జీవాన్ని చంపడానికి ఇష్టంలేదు. మాంసాహరులకు వాళ్ళు ఏంచేస్తున్నరో బహుశా వాళ్ళకే గ్రహింపు ఉండదు. వాళ్ళు స్వయంగా జంతువుల్ని చంపక పోయినా, ప్రాక్సీగా కసాయివాళ్ళద్వారా చంపుతారు. కొన్నాళ్ళపాటు వాళ్ళు స్వయంగా ఒక జంతువుని తమ చేతుల్తో చంపి, దాని మాంసాన్ని కోసితీసి, వండి, పళ్ళెంలో పెట్టుకొని తిని ఆనందించగలుగుతే, వాళ్ళకి అప్పుడు గ్రహింపు ఉంటుంది తామేంచేస్తున్నరో. అలా చేసికూడ, ఇంకా మాంసం తినడం వాళ్ళకి రుచయితే వారు చేసే పని సమర్ధనీయమని నా వుద్దేశ్యం," అని. ఒక న్యూయార్కు నించి వచ్చిన జ్యూయిష్ అమ్మయి తన నార్వే స్నీహితుడు ఒక ఆయిస్టర్ని చేతిలో నలపగా వచ్చిన రక్తాన్ని చూచి మూర్చపోయిన విషయం నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను.

ఈసందర్భంలో నా అనుభవంలోని ఒక విషయం చెప్తాను.: 1968లో నేను వాల్తేరు శాంతి ఆశ్రమంలో ఉంటున్నరోజుల్లో జరిగిన సంఘటన ఇది: ఒక రాత్రి ఒంటేలు పోసుకోటానికని బాత్రూంలోకి వెళ్ళాను. అక్కడ తూములోనించి మందగొండిగా పాకుతూ ఒక పాము వచ్చింది. ఆ తలుపు పక్కనే నేను పడుకునే మంచం. దాన్ని కొంచెం కదిలించి బయటకు పంపుదామనుకుంటే అది మొరాయించి పడకగది తలుపుపై కెక్కింది. అక్కడినించి దాన్ని ఇనప కడ్డీతో కిందికి తోసి దెబ్బలు వేసి చంపేశాను. తరవాత దాని చుట్టు చీమలు గూడాయి. అప్పుడు ఆశ్రమం తోటమాలిని పిలిచి ఆ పాముని బయట పారేయించాను. నా మన్సుని కలవరపరిచిన ఆ దృశ్యం ఈనాటికీ నా మనసులొ బల్లెంలాగా గుచ్చుకుంటూనే ఉంటుంది. కర్మ, పుజర్జన్మల్లొ నాకు పెద్దగా ఏం నమ్మకం లేకపోయినా, నాకు వచ్చి నన్ను ఇంతదాక పీడిస్తున్న కాన్సరు అనర్ధం నేను ఆనాడుచేసిన అఘాయిత్యం ఫలితమేమోనని నాకు ఒక్కొక్కప్పుడు అనుమానం వేస్తుంది.

ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంటు పుష్టైన ఆహర విషయానికి సంబంధించిందీ కాదు, మతానికి సంబంధించీ కాదు; కేవలం మనుషుల స్పందనకి సంబంధించి. అది మీకు నచ్చకపోతే వదిలెయ్యండి.

***

1975 లో గోరాగారు చనిపోయారని నేను అప్పుడు హైదరాబాదులో ఉన్నప్పుడు రేడియోలో విన్నాను. నా నమ్మకాల్లో పూర్తిగా మార్పువచ్చినా, నాకు గోరాగారి కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధం మాత్రం ఈనాటికీ తెగలేదు. ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు గోరాగారి కుటుంబాన్నీ -- సరస్వతిగార్ని (గోరాగారి భార్య -- ఆమెకు నేనంటే ఎంతో అభిమానంగా ఉండేది; ఆమె పోయిన సంవత్సరం చనిపోయారట), లవణంగార్నీ, విజయంగార్నీ, తక్కిన కుటుంబసభ్యుల్నీ, అందర్నీ -- చూస్తూంటాను.

2004 జనవరిలో లవణంగార్ని పటమటలో కలిసినప్పుడు ఆయన నన్ను గోరాగారి 'నాస్తికత్వం' పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీషులోకి అనువాదం చెయ్యమన్నారు, నాకూ గోరాగారికీ మధ్య ఉన్న సంబంధానికి జ్ఞాపకార్ధంగా. నేను చేసిన అనువాదాన్ని జనవరి 2007లో ఆయన Atheist Center ప్రచురణగా అచ్చువేశారు.


ప్రేమ, నిరాశ, జీవితం మీద నిరాసక్తి:

Sunday, December 9, 2007

రాబిన్సన్ జెఫర్స్, స్టాన్లీ కూనిట్జ్ ల కవితానువాదం

ఇందులో మొదటి ఆరు కవితలూ రాబిన్సన్ జెఫర్స్ రచించినవి; చివరి కవిత స్టాన్లీ కూనిట్జ్ రాసింది.


శిల్పులకు

(To the Stone-Cutters)

-- రాబిన్సన్ జెఫర్స్

పాలరాతిని తొలుస్తూ కాలంతో పోరాడే శిల్పులారా,

విస్మ్రృతిని ధిక్కరించి ముందే ఓడిపోయే ధీరులారా,

మీ క్షుద్ర సంపాదనా ఫలాన్ని అనుభవించండి.

శిలలు పగులుతాయనీ, శిలా లిఖితాలు

విచ్ఛిన్నమౌతాయనీ మీకు తెలుసు.

చదరమైన అంగాల రోమను అక్షరాలు

కరిగి రాలిపోతాయి, వర్షంలో అరిగిపోతాయి.

కవికూడా తన స్తూపాన్ని ఎగతాళిగానే కడతాడు.

మానవుడు మాపైపోతాడు.

ఉల్లస ధరిత్రి మరణిస్తుంది; ధీరభానుడు

గుడ్డిగా మరణిస్తాడు, తన హృదయానికి

తిమిరాన్ని కల్పించుకుంటూ.

అయినా శిలలు వేలాది ఏళ్ళపాటు నిలిచే ఉన్నాయి.

వేదనాపూరిత చింతనలకు పురాతన కవితలో

మధుర ప్రశాంతత స్ఫురిస్తుంది.

(This and the following poems of Jeffers are taken from The Wild God of the World, An Anthology of Robinson Jeffers Selected by Albert Gelpi. Stanford University Press, Stanford, California, 2003.)


ఇంకా మనసు నవ్వుతూనే ఉంది

(Still the Mind Smiles)

-- రాబిన్సన్ జెఫర్స్

తన తిరిగుబాట్లని చూచుకొని

ఇంకా మనసు నవ్వుకుంటూనే ఉంది.

నాగరికతా, మానవాళిని హస్యాస్పదం చేసే ఇతర కీళ్ళూ

ఎగిరే పక్షి జంట రెక్కలలాగా

విపరీతాల్ని సమం చేసుకుంటూ

మొత్తంమీద అందంగానే ఉంటాయని

అంతసేపూ తెలిసి ఉండికూడా,

దుఃఖం, ధనం, నాగరికతా, రోతపుట్టించే కిరాతకాలూ,

మహాయుద్ధాలూ, నీచ శాంతి దుర్వాసనా --

సామాన్య జీవితం పైనా కిందా ఉండే విషాదం విజృంభిస్తుంది.

ఇలాంటి వ్యాకుల సమయానికి విలువకట్టాలంటే

మన పరిపాటినీ, మారని ఉద్రేకాల్నీ,

ఏకాంత ప్రదేశాల్లో కొత్తగా పెరిగి, మంది క్లుప్తపరిచే

మన భావనల ఏకవర్ణ పక్షాల్నీ,

మారని గొర్రెకాపరుల జీవితాల్నీ, కొండలపై పొలాల్నీ, మంది కొద్దీ, పనిముట్లు కొద్దీ, ఆయుధాలు కొద్దీ,

అక్కడి సూర్యోదయాలు అతిసుందరం --

అనీ గుర్తుంచుకోవాలి.

సమదృష్టికని వ్యక్తి ఇక్కడినించి ఉభయపక్షంగా చూస్తాడు.

శ్రావ్యమైన సమూహ ప్రతిగానపు నిర్మానుష్యతనించి

సమూహపు బృందగానంవరకూ

సునిశిత కవి ఈశ్వరుడి వైభవాన్నిగురించి వింటూ.తిరిగి రాక

(Return)

-- రాబిన్సన్ జెఫర్స్

అతి క్లుప్తం కొంత, అతి వివేకం కొంత.

ధరిత్రిని మనం చుంబించే సమయం వచ్చింది.

అకాశాన్నించి ఆకుల్ని వర్షించనిచ్చే సమయం వచ్చింది.

సంపన్న జీవనాన్ని దాని మూలానికి తిరిగి చేరుకోనీ.

మనోహరమైన సుర్ నదుల తీరాలకి వెళ్తాను.

వాటిల్లో నా చేతుల్ని భుజాలదాకా ముంచుతాను.

నది శిలలపైన సముద్రపుగాలిలో

అల్డరు ఆకులు కంపించేచోట

నా లెక్కల్ని చూచుకుంటాను.

ఉద్రేకపూరితమైన డేగల్ని

దెబ్బవెయ్యనివ్వకుండా, ఎగిరేశక్తి లేకుండాచేసి

వాటి కళ్ళని గుడ్డిచేసే కీటక సమూహాల్లాగా,

పుట్టిపెరిగి, ఆకశాన్ని నల్లబరిచే

నోరులేని మే నెల ఈగల్లాంటి ఆలోచనలు మరి వద్దు.

వస్తువుల్ని తాకుతాను; వస్తువుల్నే.

డేగలకు వస్తువులు ఆహారం; పర్వతం ఉన్నతం.

ఉన్నతమైన ఓ పీకో బ్లాంకో!

నెట్రమైన పాలరాతి తరంగం.


సహజ సంగీతం

(Natural Music)

-- రాబిన్సన్ జెఫర్స్

సముద్రపు ప్రాచీన నాదం, చిరు నదుల పక్షి కిలకిలలూ --

(శశిర ఋతువు వాటికి వెండిని బదులు బంగారాన్నిచ్చింది --

వాటి నీటికి రంగు కలపడానికి.

వాటి తీరాలకి చారలు పెట్టడానికి

గోధుమరంగు బదులు ఆకుపచ్చనిచ్చింది.)

వివిధ గాత్రాలతో అవి ఒకే భాషని పలుకుతాయి.

అందుకే నాకు నమ్మకం --

వాంఛాభయల్లాంటి విభాగాల్లేకుండా

వ్యాధిగ్రస్త దేశాల ఘోషనీ,

ఆకలిగొన్న నగరాల క్రోధాన్నీ

వినగలిగే సత్తువే ఉంటే

ఆ కంఠాలుకూడా వినిపిస్తాయి,

స్వచ్ఛమైన శిశువు కంఠంలాగానో,

సముద్రతీరాన ప్రేమికుల్ని కలగంటూ

ఏకాంతంగా నాట్యంచేసే

ఓ యువతి ఊపిరిలాగానో.


కొండలపై అగ్ని

(Fire on the Hills)

-- రాబిన్సన్ జెఫర్స్

వీచే గాలిలో తేలిపోయే ఆకుల్లాగా

లేళ్ళు గంతులేస్తున్నాయి.

కరకరా రగిలే నిప్పుటలముందటి పొగకింద

చిక్కుపడ్డ సూక్ష్మజీవుల్నిగురించి విచారించాను.

అందానికి ఎల్లప్పుడూ సొగసుండదు.

అగ్నికూడ అందమైనదే; లేళ్ళ భీతికూడ అందమే;

నిప్పు ఆరిపోయింతరవాత, నల్లటి వాట్లమీదిగా

నేను కిందికి దిగివచ్చినప్పుడు,

తగలపడ్డ దేదారు వృక్షం కక్కుమీద

ఒక డేగ కూర్చుని వుంది,

దుడుకుగా, వేటతో లావై,

మడిచిన తుఫానుల భుజాల్ని కప్పుకొని

ఎంతోదూరంనించి వచ్చింది మంచి వేటకని,

వేటమృగాల్ని నిప్పు సాయంతో బయటికి తోలుతూ.

ఆకాశం నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉంది, నీలంగా --

కొండలు నిర్దాక్షిణ్యంగా, నల్లగా ఉన్నాయి.

ఆ రెంటి మధ్యా కరుకైన ఈకల ఘన విహంగం.

బాధగా నేను అనుకున్నను. కానీ నా మనసంతా ...

ఆకాశాన్నించి ఓ గద్దని తీసుకొచ్చే ఆ వినాశం

దాక్షిణ్యం కంటా అందమైంది.


కొండా, డేగా

(Rock and Hawk)

-- రాబిన్సన్ జెఫర్స్

ఎన్నో ఉన్నత విషాద భావాలు

తమ కళ్ళని తామే చూచుకునే

ప్రతీకం ఇదిగో.

సముద్రపు గాలివల్ల ఏ వృక్షమూ పెరగని

కొన భూమిపై పొడుగ్గా నిల్చున్న

ఈ బూడిదరంగు కొండ,

భూకంపాన్నించి తట్టుకొని

యుగయుగాలుగా తుఫానులు చేవ్రాలుపెట్టిన

దాని శిఖరంపై ఒక డేగ కూర్చుని ఉంది.

నేను అనుకుంటాను: ఇదే నీ ప్రతీక,

శిలవా కాదు, తేనెపట్టూ కాదు.

దీన్ని భవిష్యదాకాశాన వేలాడవెయ్యి.

కానీ ఇదే; ఉజ్జ్వల శక్తి, అంధకార శాంతి;

అంతిమ నిర్లిప్తతతో జంటపడ్డ

భయానక చైతన్యం

ప్రశాంత మరణంతోటి జీవనం;

స్థూల శిలా రహస్యంతో పరిణయమై

వైఫల్యం నిరుత్సాహపరచలేని,

విజయం గర్వపరచలేని

వాస్తవికమైన

ఆ డేగ కళ్ళూ, చేతలూ.పొరలు

(Layers)

-- స్టాన్లీ కూనిట్జ్

ఎన్నో బతుకులు బతికాను,

వాటిల్లో కొన్ని నావే.

కానీ నేనుమాత్రం అప్పటివాణ్ణి కాను,

జీవనమూలం ఒకటి ఏదో మిగిలే వుంది --

దాన్నించి దూరం కాకుండా వుండడానికి

పాకులాడతాను.

ప్రయణాన్ని సాగించడానికి

బలాన్ని చేకూర్చుకునేముందు

వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సివచ్చినప్పుడు

నేను తిరిగి చూస్తే

దిక్చక్రంపై ఉడిగిపోయే మైలురాళ్ళనీ,

పాడుపెట్టిన మకాముల్లో

బరువైన రెక్కలతో

కుప్పదేవతలు చుట్టుతూవుంటే

నెమ్మదిగా మండుతూ, జీరాడుతూండే మంటల్నీ,

గమనించాను.

ఆవును, సత్యమైన నా మమతలతో

ఓ కుటుంబాన్ని కట్టుకున్నాను.

కాని ఆ కుటుంబమంతా చెల్లాచెదురైపోయింది.

ఆ నష్టాల విందుకి నా హృదయం

ఎలా సమాధానపడుతుంది?

దోవలో మరణించిన

నా స్నేహితుల పెనుధూళి

లేచే గాలిలో

నా ముఖాన్ని బాధగా కరుస్తోంది.

అయినా నేను తిరుగుతూంటాను;

కొంత కొంత ఉత్సాహంతో

వెళ్ళల్సినచోటుకి వెళ్ళడానికి

పదిలపరచుకున్న సంకల్పంతో

తిరుగుతాను.

రోడ్డుమీది ప్రతి రాయీ నాకు ఎంతో విలువైంది.

ఆ కాలరాత్రి

చంద్రుడు మసకపడ్డప్పుడు

ఆ శిథిలాల్లో తిరిగాను.

అప్పుడు వర్చస్సుగల ఓ కంఠం

నన్ను ఆదేశించింది:

"గడ్డి పరుపుల్లో పడుకోకు.

పొరల్లో జీవించు."

ఆ ఆదేశాన్ని విడమరిచి చెప్పగలిగే

సామర్థ్యం నాకు లేకపోయినా

నా పరిణామాల పుస్తకంలో

తరవాతి అధ్యాయం

నిశ్చయంగా రాసిపడేవుంది.

మార్పులతో నాకు ఇంకా పని తీరలేదు.Tuesday, December 4, 2007

జ్ఞాపకాలూ, ఊహలూ

ఈ శీర్షిక క్రింద నా జ్ఞాపకాల్నీ అప్పుడప్పుడు తోచే ఊహల్నీ రాస్తాను. ఈది నాకు చాలా కొత్త గనక, ఇది ఎవరైనా చదువుతే మీరు కొంచం ఓపిక పట్టండి; కనబడే తప్పుల్ని క్షమించండి. ఈది టెస్టు పోస్టింగ్ మాత్రమే.